sidehode

CompEx Center Spotlight – EPIT Group

For dette Center Spotlight hører vi fra Martin Constable, driftsdirektør i EPIT Group, en spesialistleverandør av opplæring, vurdering og konsulenttjenester for ingeniører som jobber i farlige miljøer. EPIT Group-senteret ble etablert i Blackburn, Aberdeen i 2002, og er en ledende leverandør av CompEx-sertifisering og kompetanseopplæring, med en internasjonal rekkevidde som omfatter Oman, Irak og Nigeria. EPIT Group tilbyr en rekke online og på stedet opplæringsalternativer, inkludert e-læring og mobile opplæringsløsninger, til en rekke elektriske og mekaniske personell, og tilbyr ikke bare bransjeledende teknisk ekspertise, men et vell av kunnskap om hvordan man best kan trene og vurdere industrisektoren.

 

Hva er de vanligste typene kunde / virksomhet?

 

I EPIT Group jobber vi primært med elektro- og maskiningeniører som opererer innenfor farlige miljøer eller prosesser. Som sådan har spesialisttjenestene vi henvender oss til en tendens til å være utrolig brede og inkluderer alt fra olje og gass eller fornybare energikilder til kjemisk destillasjon og vannselskaper.

 

Hva er dine mest populære kurs? Hvorfor tror du at disse er populære?

 

Våre mest populære kurs her hos EPIT Group er utvilsomt våre CompEx-kurs, samt våre moduler om høy- og lavspenningssikker arbeidspraksis og IET-kablingsforskrifter. Hvert kurs sikrer at dets utøvere oppfyller bransjestandardene som er nødvendige for å jobbe med disse farlige prosessene, og hvert kurs leverer opplærings- og vurderingstjenester av høyeste kvalitet – og garanterer til syvende og sist at hver elev blir nøyaktig målt og validert.

 

Er det noen spesielle utfordringer i din region?

 

Det er et stort antall olje- og gassrelaterte prosjekter rundt der vi er basert i Skottland. Gitt den farlige naturen til disse miljøene, er det et konstant og svært presserende behov for å opprettholde en svært dyktig og kompetent arbeidsstyrke blant disse lokale olje- og gasselskapene. Vår nærhet til disse bransjene er definitivt en sterk faktor bak populariteten til CompEx-kursene våre.

 

Hva vil du lykkes med å gjøre det neste året?

 

Vårt mål neste år er primært å øke antallet delegater gjennom alle våre sentre over hele verden. Med pandemien som gradvis avtar, har vi en større mulighet til å gi personlig opplæring og opplæring på stedet til våre delegater både i inn- og utland, noe som vil bidra til å øke arbeidsstyrkens kompetanse og selvtillit. For det andre ønsker vi fortsatt vekst i tjenestene vi leverer til fornybarsektoren. Gitt den økende interessen for å takle klimaendringer, ville det være et positivt grep å utnytte den økende appetitten på fornybar energi og faktisk bidra til å sikre at personell som jobber innenfor disse sektorene er godt trent og vurdert.

 

Hva tror du skiller CompEx fra andre akkrediteringsorganer?

 

CompEx er en ledende leverandør av kompetanseopplæring og sertifiseringstjenester, som garanterer ikke bare konsekvent nøyaktige kompetansevurderinger, men sikrer at hver av deltakerne oppfyller bransjeanerkjente vurderingsstandarder.

 

Har du noen casestudier du kan dele med oss?

 

Vi har for tiden to casestudier knyttet til vår hovednettside på 'De brennbare og eksplosive farene ved destillering', som gjelder vårt arbeid med en svært anerkjent Gin-destilleri i Skottland, og på 'Opplæring gjennom skreddersydde e-læringsløsninger', som fokuserer på vårt arbeid med å støtte et stort olje- og gasskundetog og vurdere arbeidsstyrken.

 

 

 

Tilbake til toppen av siden