sidehode

August 2, 2021

JT LIMITED kunngjør navneendring

JT LIMITED, selskapet som eier og driver CompEx Certification Scheme, har formelt endret navn til COMPEX CERTIFICATION LIMITED. Denne endringen følger godkjenning fra styret og JTL -tillitsmenn.

Alle andre detaljer forblir de samme, inkludert firmanummer (2336110). Dette betyr at alle eksisterende kontraktsordninger med leverandører og partnere vil fortsette ettersom det ikke har skjedd noen endring i den juridiske enheten. Over tid vil alle dokumenter, reklamemateriell, nettsteder og så videre oppdateres for å gjenspeile det nye enhetsnavnet.

Navneendringen vil gjøre skillet mellom JT Limited (som var) og JTL tydeligere for både interne og eksterne interessenter. Endringen vil også forsterke merkenavnet CompEx, slik at varemerket samsvarer med den juridiske enheten, spesielt viktig for internasjonale markeder der varebeskyttelse er dyrt og tidkrevende å skaffe. Navneendringen inkluderer også “Sertifisering” for å skille kjernevirksomheten fra andre organisasjoner og merker, spesielt i Nord-Amerika der et veletablert forbrukerprodukt bruker Compex-navnet.

Tilbake til toppen av siden