sidehode

April 28, 2021

CompEx gir sikkerhet under Covid-19 med lansering av en ny vurdering

Hvis du leter etter en sikkerhetsressurs, må du sørge for at du bestiller den siste utgaven av EEMUA 186 - En utøvers håndbok for potensielt eksplosive atmosfærer.

Håndboken gir viktig veiledning for sikker installasjon, inspeksjon og vedlikeholdsarbeid i eksplosjonsfarlige omgivelser, og er basert på kravene i internasjonale og europeiske standarder, direktiver og forskrifter.

Nå i sin syvende utgave inneholder håndboken de nyeste versjonene av de relevante standardene, spesielt den femte (2013) utgaven av IEC 60079-14 og 60079-17. De relevante delene av disse standardene er blitt tolket og samlet i en klar, forståelig og lett navigerbar ressurs.

Hvis du fullfører et CompEx-kurs, vil du finne dette en uvurderlig ressurs.

Få et eksemplar i dag

Tilbake til toppen av siden