Voorwaarden en condities

Over de voorwaarden

Toegang tot en gebruik van 'Compex.org.uk' zowel binnen het VK als internationaal wordt geleverd door CompEx Certification Limited onder de volgende voorwaarden:

 

 1. Door compex.org.uk te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden, die onmiddellijk van kracht worden bij uw eerste gebruik van compex.org.uk. Als u er niet mee instemt gebonden te zijn aan alle volgende voorwaarden, gelieve dan geen toegang te krijgen tot, gebruik te maken van en/of bij te dragen aan compex.org.uk.

 

 1. CompEx Certification Limited kan deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en daarom dient u deze voorwaarden regelmatig te controleren. Uw voortgezet gebruik van compex.org.uk wordt beschouwd als aanvaarding van de bijgewerkte of gewijzigde voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient u het gebruik van deze website te staken. Als er een conflict is tussen deze voorwaarden en specifieke lokale voorwaarden die elders op compex.org.uk voorkomen (inclusief huisregels), dan prevaleren de laatste.

 

Gebruik van Compex.org.uk

 1. U stemt ermee in compex.org.uk alleen voor wettige doeleinden te gebruiken en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van, het gebruik en genot van compex.org.uk door iemand anders beperkt of belemmert. Verboden gedrag omvat het lastigvallen of veroorzaken van leed of ongemak voor een persoon, het verzenden van obscene of beledigende inhoud of het verstoren van de normale stroom van dialoog binnen compex.org.uk.

 

Bijdragen aan de CompEx Certification Limited-website

 1. Alle auteursrechten, handelsmerken, ontwerprechten, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten (geregistreerd en niet-geregistreerd) in en op compex.org.uk en alle inhoud (inclusief alle applicaties) op de site blijven berusten bij CompEx Certification Limited of zijn licentiegevers ( inclusief andere gebruikers). U mag de inhoud van compex.org.uk op geen enkele manier kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, demonteren, decompileren, reverse-engineeren, downloaden, posten, uitzenden, verzenden, beschikbaar stellen aan het publiek of anderszins gebruiken, behalve voor uw eigen persoonlijke, niet- commercieel gebruik. U stemt er ook mee in om geen afgeleid werk van inhoud van compex.org.uk aan te passen, te wijzigen of te creëren, behalve voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Voor elk ander gebruik van compex.org.uk-inhoud is de voorafgaande schriftelijke toestemming van CompEx Certification Limited vereist.

 

 1. De namen, afbeeldingen en logo's die CompEx Certification Limited of derden identificeren en hun producten en diensten zijn onderworpen aan copyright, ontwerprechten en handelsmerken van CompEx Certification Limited en/of derden. Niets in deze voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om een ​​handelsmerk, ontwerprecht of copyright van CompEx Certification Limited of enige andere derde partij te gebruiken.

 

 1. Door een bijdrage (inclusief tekst, foto's, afbeeldingen, video of audio) te delen met CompEx Certification Limited, stemt u ermee in om CompEx Certification Limited gratis toestemming te verlenen om het materiaal op elke gewenste manier te gebruiken (inclusief het wijzigen en aanpassen ervan om operationele en redactionele redenen) voor CompEx Certification Limited-services in alle media over de hele wereld (inclusief op de site van CompEx Certification Limited die toegankelijk is voor internationale gebruikers). In bepaalde omstandigheden kan CompEx Certification Limited uw bijdrage ook delen met vertrouwde derde partijen*.

 

 1. Het auteursrecht op uw bijdrage blijft bij u en deze toestemming is niet exclusief, dus u kunt het materiaal op elke manier blijven gebruiken, inclusief anderen toestaan ​​het te gebruiken.

 

 1. Om ervoor te zorgen dat CompEx Certification Limited uw bijdrage kan gebruiken, bevestigt u dat uw bijdrage uw eigen originele werk is, niet lasterlijk is en niet in strijd is met de Britse wetgeving, dat u het recht hebt om CompEx Certification Limited toestemming te geven om het voor de doeleinden te gebruiken hierboven vermeld, en dat u de toestemming hebt van iedereen die identificeerbaar is in uw bijdrage of de toestemming van hun ouder/voogd als ze jonger zijn dan 16 jaar.

 

 1. Normaal gesproken tonen wij uw naam bij uw bijdrage, tenzij u anders verzoekt, maar om operationele redenen is dit niet altijd mogelijk. CompEx Certification Limited moet mogelijk contact met u opnemen voor administratieve of verificatiedoeleinden met betrekking tot uw bijdrage of met betrekking tot bepaalde projecten. Voor volledige details over wanneer en hoe we contact met u kunnen opnemen, raadpleegt u het CompEx Certification Limited-privacybeleid plus eventuele lokale voorwaarden, indien van toepassing.

 

 1. Breng uzelf of anderen niet in gevaar, neem geen onnodige risico's of overtreed geen wetten bij het maken van inhoud die u deelt met CompEx Certification Limited.

 

 1. Als u CompEx Certification Limited niet de hierboven uiteengezette toestemming voor deze voorwaarden wilt verlenen, dient u uw bijdrage niet in te dienen bij of te delen met compex.org.uk. *In het geval van nieuwsgerelateerd materiaal, houd er rekening mee dat dit kan worden gedeeld met de buitenlandse partners van CompEx Certification Limited; dit zijn allemaal gerenommeerde buitenlandse nieuwszenders die het materiaal niet op enigerlei wijze mogen wijzigen of aan andere Britse omroepen of aan de gedrukte media mogen verstrekken.

 

 1. Als u vragen heeft over het bijdragen van inhoud aan CompEx Certification Limited, raadpleeg dan onze veelgestelde vragen.

 

Compex.org.uk-gemeenschappen

 1. Om deel te nemen aan en bij te dragen aan geselecteerde compex.org.uk-gemeenschappen, moet u zich mogelijk registreren bij compex.org.uk. Alle persoonlijke informatie die aan compex.org.uk wordt verstrekt als onderdeel van dit registratieproces en/of enige andere interactie met compex.org.uk wordt verzameld, opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met het CompEx Certification Limited Privacybeleid.

 

 1. U stemt ermee in om compex.org.uk-gemeenschappen (inclusief prikborden) te gebruiken in overeenstemming met de volgende gemeenschapsregels. Deze zijn van toepassing op alle communitysites en services van compex.org.uk. U dient echter de lokale huisregels te lezen van de specifieke site of service die u gebruikt, aangezien er enkele lokale variaties op deze communityregels kunnen zijn.

 

(i) Over je berichten:

 • Bijdragen moeten burgerlijk en smaakvol zijn.
 • Geen storend, beledigend of beledigend gedrag: bijdragen moeten constructief en beleefd zijn, niet gemeen zijn of bijdragen met de bedoeling problemen te veroorzaken.
 • Geen onwettige of aanstootgevende inhoud: onwettig, intimiderend, lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, obsceen, godslasterlijk, seksueel getint, racistisch beledigend of anderszins aanstootgevend materiaal is niet acceptabel.
 • Wees geduldig: gebruikers van alle leeftijden en niveaus kunnen deelnemen aan de relevante compex.org.uk-community.
 • Geen spam of off-topic materiaal: we staan ​​niet toe dat dezelfde of zeer vergelijkbare bijdragen vaak worden ingediend. Dien uw bijdrage niet opnieuw in voor meer dan één discussie en draag niet bij aan off-topic materiaal in onderwerpspecifieke gebieden.
 • Geen reclame of promotie.
 • Geen spoilers: materiaal dat plotontwikkelingen bevat die niet op de Britse televisie zijn uitgezonden, wordt verwijderd, tenzij het wordt ingediend in een aangewezen 'spoilers'-gebied of wordt gemarkeerd als een 'spoiler'.
 • Bijdragen die andere talen dan Engels bevatten, kunnen worden verwijderd, tenzij toegestaan ​​in de relevante lokale huisregels.
 • Geen imitatie.
 • Geen ongepaste (bijv. vulgaire, aanstootgevende enz.) gebruikersnamen.
 • URL's (website-adressen) kunnen alleen worden geplaatst als dit is toegestaan ​​volgens de relevante lokale huisregels.
 • Opzettelijk misbruik van de klachtenvoorziening is niet toegestaan. Als u hiermee doorgaat, kan er actie tegen uw account worden ondernomen.

 

(ii) Uw CompEx Certification Limited-account:

Als u meerdere aanmeldingen gebruikt om een ​​community te verstoren of andere gebruikers te irriteren, kunt u actie laten ondernemen tegen al uw accounts.

 

Alle accounts moeten zijn geregistreerd met een geldig persoonlijk e-mailadres dat u regelmatig gebruikt, zodat moderatie-e-mails naar u kunnen worden verzonden. Accounts die zijn geregistreerd met het e-mailadres van iemand anders of met tijdelijke e-mailadressen kunnen zonder kennisgeving worden gesloten. We kunnen van gebruikers eisen dat ze hun account opnieuw valideren als we denken dat ze een ongeldig e-mailadres hebben gebruikt.

 

CompEx Certification Limited behoudt zich het recht voor om accounts te sluiten als wordt vastgesteld dat een gebruiker proxy-IP's (Internet Protocol-adressen) gebruikt om te proberen het gebruik van meerdere CompEx Certification Limited-accounts te verbergen, of als een niet-Britse gebruiker zich voordoet als een VK gebruiker, of onze diensten op enigerlei wijze verstoort.

 

(iii) Veiligheid:

We raden u aan nooit persoonlijke informatie over uzelf of iemand anders (bijvoorbeeld: telefoonnummer, postadres, thuisadres of e-mailadres of andere details waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd) te onthullen in een CompEx Certification Limited-gemeenschap.

 

(iv) Wettelijke vereisten:

 • U mag geen lasterlijk of illegaal materiaal van welke aard dan ook indienen of delen in compex.org.uk-gemeenschappen. Dit omvat tekst, afbeeldingen, video, programma's of audio.
 • Het is ten strengste verboden materiaal bij te dragen aan een compex.org.uk-gemeenschap met de bedoeling een illegale handeling te plegen of te promoten.
 • U stemt ermee in om alleen bijdragen die uw eigen originele werk zijn, in te dienen bij of te delen met compex.org.uk-gemeenschappen. U mag de rechten van CompEx Certification Limited of derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, privacy, publiciteit, persoonlijke of eigendomsrechten, niet schenden, plagiaat plegen of schenden.

 

(v) Als u jonger bent dan 16:

 • Vraag de toestemming van een ouder of voogd voordat u deelneemt aan een compex.org.uk-community.
 • Onthul nooit persoonlijke informatie over uzelf of iemand anders (bijvoorbeeld school, telefoonnummer, uw volledige naam, thuisadres of e-mailadres).

 

(vi) Als u deze Communityregels schendt:

Als u zich niet houdt aan deze communityregels (en/of eventuele variaties in relevante lokale huisregels) wanneer u deelneemt aan een compex.org.uk-community, ontvangt u een e-mail waarin u wordt geïnformeerd waarom uw bijdrage is geweigerd of bewerkt . Deze e-mail bevat ook een waarschuwing dat als u de regels blijft overtreden, er actie kan worden ondernomen tegen uw account of accounts.

 

Deze actie kan inhouden dat alle door u geplaatste inhoud wordt gecontroleerd voordat u op de site wordt toegelaten, of een tijdelijke of permanente opschorting van uw mogelijkheid om deel te nemen aan een of alle gemeenschapsgebieden van compex.org.uk.

 

Als u aanstootgevende of ongepaste inhoud indient of deelt met of met compex.org.uk-gemeenschappen of ergens anders op compex.org.uk of anderszins storend gedrag vertoont op compex.org.uk, en CompEx Certification Limited beschouwt dergelijk gedrag als ernstig en/of herhaald is, mag CompEx Certification Limited alle informatie die over u beschikbaar is, gebruiken om verdere dergelijke inbreuken te stoppen. Dit kan inhouden dat u relevante derden zoals uw werkgever, school of e-mailprovider informeert over de inbreuk(en).

CompEx Certification Limited behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook een bijdrage te verwijderen of actie te ondernemen tegen een CompEx Certification Limited-account.

 

Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

 1. Het merendeel van de inhoud die in de compex.org.uk-gemeenschappen wordt geplaatst, is gemaakt door leden van het publiek. De geuite meningen zijn van hen en zijn, tenzij specifiek vermeld, niet die van CompEx Certification Limited. Geen van beide CompEx Certification Limited is verantwoordelijk voor inhoud die door leden van het publiek op compex.org.uk is geplaatst of voor de beschikbaarheid of inhoud van sites van derden die toegankelijk zijn via compex.org.uk. Eventuele links naar websites van derden vanaf compex.org.uk betekenen geen goedkeuring van die site door CompEx Certification Limited en elk gebruik van die site door u is op eigen risico.

 

 1. org.uk-inhoud, inclusief de informatie, namen, afbeeldingen, afbeeldingen, logo's en pictogrammen met betrekking tot of gerelateerd aan CompEx Certification Limited, zijn producten en diensten (of aan producten en diensten van derden), wordt geleverd "AS IS" en op een " ZOALS BESCHIKBAAR” basis. Voor zover wettelijk toegestaan, sluit CompEx Certification Limited alle verklaringen en garanties uit (expliciet of geïmpliceerd door de wet), inclusief de impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid. CompEx Certification Limited biedt geen garantie voor de actualiteit, volledigheid of prestaties van de website of de inhoud ervan. Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle inhoud die door CompEx Certification Limited wordt verstrekt correct is op het moment van publicatie, wordt door of namens CompEx Certification Limited geen verantwoordelijkheid aanvaard voor eventuele fouten, weglatingen of onnauwkeurige inhoud op de website.

 

 1. Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van CompEx Certification Limited uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door bewezen nalatigheid. Behoudens de vorige zin is CompEx Certification Limited niet aansprakelijk voor een van de volgende verliezen of schade (ongeacht of dergelijke schade of verliezen waren voorzien, voorzienbaar, bekend of anderszins): (a) verlies van gegevens; (b) gederfde inkomsten of verwachte winst; (c) verlies van zaken; (d) verlies van kans; (e) verlies van goodwill of reputatieschade; (f) door derden geleden verliezen; of (g) enige indirecte, gevolg-, speciale of voorbeeldige schade die voortvloeit uit het gebruik van compex.org.uk, ongeacht de vorm van de actie.

 

 1. CompEx Certification Limited garandeert niet dat functies die beschikbaar zijn op compex.org.uk ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat compex.org.uk of de server die deze beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of bugs. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om voldoende procedures en viruscontroles (inclusief antivirus- en andere veiligheidscontroles) te implementeren om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer.

 

Algemeen

 1. Als een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt bevonden op grond van de wetten van een staat of land waarin deze voorwaarden bedoeld zijn om van kracht te zijn, dan voor zover en binnen het rechtsgebied waarin die voorwaarde onwettig is, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal het van deze voorwaarden worden gescheiden en verwijderd en blijven de overige voorwaarden van kracht en blijven ze bindend en afdwingbaar.

 

 1. Het verzuim of de vertraging van CompEx Certification Limited om enig recht in deze voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, doet geen afstand van het recht van CompEx Certification Limited om dat recht af te dwingen.

 

 1. Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales, die de exclusieve jurisdictie hebben over eventuele geschillen.
Terug naar de top van de pagina