pagina hoofd

Scheepvaartbrandstoffen (MTEx01 – MTEx04)

Competentiecertificaat voor veilig werken met schepen die gas en brandstoffen met een laag vlampunt gebruiken.

Scheepvaartbrandstoffen (MTEx01 – MTEx04)

De CompEx Maritime Fuels-kwalificatie is ontwikkeld voor technici en ingenieurs die werken op schepen die gas of brandstoffen met een laag vlampunt zoals LNG gebruiken.

Download de kwalificatiefolder hier.

Deelnemers

Deze cursus is geschikt voor ingenieurs en technici die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de inspectie van elektrische systemen en instrumentatie in gevaarlijke gebieden aan boord van schepen die gas of brandstoffen met een laag vlampunt gebruiken.

Toelatingseisen

 • Bekwame elektrotechnici oefenen
 • Bekwame instrumenttechnici oefenen
 • Elektro-/instrumentingenieurs met eerdere praktische ervaring
 • Ingenieurs of technici met eerdere CompEx-certificering, ondersteund door een door de werkgever gesponsorde brief

Duur

5 dagen

Bezorging

De 5-daagse cursus omvat:

 • 3 dagen begeleid leren (theoretisch 15-20 uur, praktisch 4-6 uur)
 • 2 dagen evaluatie

Deze cursus is ontwikkeld in overleg met belangrijke industriële partners en behandelt de vereisten die zijn uiteengezet in de normen IEC 60079:14, IEC 60079:17, IEC 60092-502 en de IGF-code.

De internationale veiligheidscode van de IGF voor schepen die gassen of brandstoffen met een laag vlampunt gebruiken, is in 2017 in werking getreden, met onder meer nieuwe opleidingseisen voor de bemanning. Het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS) werd ook gewijzigd om naleving van de IGF-code te eisen.

Deel 502 van IEC 60092 heeft betrekking op elektrische installaties in tankers die vloeistoffen vervoeren die ontvlambaar zijn, hetzij inherent, hetzij vanwege hun reactie met andere stoffen, of ontvlambare, vloeibaar gemaakte gassen.

Deze cursus is ideaal voor ervaren technici en ingenieurs met relevante kwalificaties van alle koopvaardij- of commerciële schepen, waaronder cruiseschepen, bulkcarriers, stukgoederen, containers en tankers die worden aangedreven door gas of brandstoffen met een laag vlampunt, zoals LNG.

Belangrijkste leerdoelen

Kandidaten die de kwalificatie Maritime Fuels (MTEx01 – MTEx04) met succes afronden, kunnen:

 • Identificeer de juiste voorschriften, codes en IEC-normen die van toepassing zijn.
 • Identificeer de juiste criteria en descriptoren die worden gebruikt om een ​​gevaarlijke locatie aan boord van een schip te classificeren.
 • Herken de juiste eigenschappen van veelvoorkomende gevaarlijke gassen, dampen en stof die tijdens de cursus worden besproken.
 • Begrijp en herken de gevaren die specifiek zijn voor LNG.
 • Pas de juiste beschermingsconcepten toe op de selectie, installatie en inspectie van apparatuur.

Kwalificatiegegevens

Succesvolle kandidaten ontvangen een internationaal erkend CompEx-certificaat in kerncompetentie.

Beoordeling

De beoordeling wordt uitgevoerd met behulp van zowel praktische beoordeling als online-examen dat de vier afzonderlijke CompEx-eenheden omvat.

Online examen

Kandidaten moeten een meerkeuze online examen afleggen dat bestaat uit 60 vragen die gedurende 1.5 uur worden beantwoord.

Praktische beoordelingen

Kandidaten moeten vier praktische beoordelingen afleggen (één per eenheid):

 • MTEx01 – 3 uur en 45 minuten
 • MTEx02 – 1 uur en 30 minuten
 • MTEx03 – 3 uur
 • MTEx04 – 1 uur en 15 minuten

Zoek een centrum

Vind uw dichtstbijzijnde gelicentieerde CompEx-centrum en krijg volledige contactgegevens met behulp van onze eenvoudige kaartfaciliteit.

Certificering behouden

Het behalen van de kerncompetentie van CompEx is essentieel voor beoefenaars die in potentieel explosieve omgevingen werken, maar de competentie moet behouden blijven na certificering.

Informatiecentrum

Het CompEx-hulpbronnencentrum biedt alle essentiële formulieren, documentatie en downloads die u mogelijk nodig hebt voor CompEx-training en -registratie

Toepasselijke industrieën:

Terug naar de top van de pagina