pagina hoofd

Stof (Ex05 – Ex06)

De kwalificatie voor competentie in het werken met stof in gevaarlijke omgevingen.

Stof (Ex05 – Ex06)

De CompEx Dust-kwalificatie is bedoeld voor praktiserende elektrotechnici of instrumentatietechnici die werken op gevaarlijke locaties waar brandbaar stof, vezels of vliegen een explosieve atmosfeer kunnen vormen.

Deelnemers

Deze kwalificatie is geschikt voor elektrotechnisch personeel dat werkt aan de fysieke installatie en montage van nieuwe 'Ex'-apparatuur en preventief onderhoud en inspecties uitvoert op eerder geïnstalleerde apparatuur in gevaarlijke stofatmosferen.

Toelatingseisen:

 • Bekwame elektriciens oefenen
 • Bekwame instrumentmakers oefenen
 • Elektro-/instrumentingenieurs met eerdere praktische ervaring
 • Voorafgaande CompEx-certificering ondersteund door door de werkgever gesponsorde brief

Duur

3 dagen

Bezorging

 • 1.5 dagen begeleid leren (theoretisch 6-8 uur, praktisch 2-4 uur)
 • 1.5 dag beoordeling

De Ex05- en Ex06-units bevestigen de kerncompetentie van elektrotechnische werknemers die elektrische en instrumentatieapparatuur gebruiken op locaties waar mogelijk gevaarlijke stofatmosfeer aanwezig is.

De kwalificatie bestaat uit twee eenheden die de minimumvereisten dekken voor de veilige werkpraktijken die moeten worden gevolgd bij het werken op gevaarlijke stoflocaties.

Kandidaten leren welke overwegingen moeten worden gemaakt met gebieden met potentieel explosieve of ontvlambare atmosferen en de factoren die worden gebruikt om hun locatie te classificeren.

De cursus omvat instructies voor het lezen van certificeringen, etikettering en documentatie voor gevaarlijke gebieden met betrekking tot stoffactoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het beheer van stofwolken en -lagen. Het behandelt ook de belangrijkste beveiligingsconcepten, categorieën en niveaus die worden toegepast op gecertificeerde Ex-elektrische apparatuur.

Succesvolle kandidaten zullen blijk geven van de vereiste kennis en vaardigheden zoals uiteengezet in de IEC 60079-normenreeks en de relevante nationale normen en richtlijnen. De stofkwalificatie identificeert zich met verschillende IEC 60079 Explosive Atmosphere Standards en is voornamelijk gericht op de minimumspecificaties die zijn vastgelegd in IEC60079:0, IEC60079:10.2, IEC60079:14 en IEC60079:17.

Deze kwalificatie kan worden gebruikt als aanvulling op de CompEx Ex01-Ex04 gas- en dampkwalificatie of als een op zichzelf staande cursus. Ex05 en Ex06 kunnen ook worden ingevuld in combinatie met andere CompEx-kwalificaties als onderdeel van een permanente professionele ontwikkeling.

Belangrijkste leerdoelen

Kandidaten die de kwalificatie Ex05-Ex05 met succes voltooien, kunnen:

 • Identificeer de juiste nationale voorschriften, richtlijnen en IEC-normen die van toepassing zijn op gevaarlijke stoflocaties.
 • Identificeer de juiste criteria en descriptoren die worden gebruikt om een ​​gevaarlijke stoflocatie te classificeren.
 • Herken de juiste eigenschappen van veelvoorkomend gevaarlijk stof, vezels en rondvliegend materiaal – dwz brandbaar, geleidend en niet-geleidend.
 • Demonstreer een ondersteunende kennis van hoe Ex elektrische apparatuur is gecertificeerd, inclusief Ex i, iD, 'm', 'p', 'pD', 't', 'tD', 'd', 'e', ​​'m', 'o', 'q', 's', hoe het zijn beschermingsconcept handhaaft en hoe het moet worden geselecteerd, geïnstalleerd, geïnspecteerd en onderhouden.
 • Identificeer de juiste meetwaarden voor IS- en niet-IS-installaties en -apparatuur.
 • Gebruik IEC-inspectietabel 1 en inspecteer vooraf geïnstalleerde Ex'd', 'e' en 'n', 't', 'tD' elektrische apparatuur.
 • Intrinsiek veilige (IS) documentatie interpreteren.
 • Gebruik IEC-inspectietabel 2 en inspecteer vooraf geïnstalleerde gecertificeerde, niet-gecertificeerde, eenvoudige en bijbehorende apparaten op een vooraf geïnstalleerde intrinsiek veilige installatie.
 • Identificeer en registreer fouten met de juiste inspectiegraad.
 • Beveel de juiste herstelactie en IEC-inspectiecode aan voor elke geïdentificeerde fout.
 • Erken de noodzaak om een ​​isolatie van elektrische apparatuur aan te tonen voordat u een gedetailleerde inspectie uitvoert.
 • Gebruik de juiste documentatie.

Kwalificatiegegevens

Kandidaten die zowel het theorie- als het praktijkexamen met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen een CompEx-certificaat in kerncompetentie. 

Beoordeling:

De beoordeling wordt uitgevoerd met behulp van zowel praktische beoordelingen als een examen dat betrekking heeft op de twee afzonderlijke CompEx-eenheden.

tentamen

Kandidaten moeten een meerkeuzeexamen afleggen dat bestaat uit 60 vragen die in 1.5 uur worden beantwoord.

Praktische beoordelingen:

Kandidaten moeten vier praktische beoordelingen afleggen:

 • Ex05a beoordeling niet-IS installatie – 2 uur
 • Ex05b beoordeling IS-installatie – 1 uur en 45 minuten
 • Ex06a beoordeling – Inspectie en onderhoud van niet-IS elektrische apparatuur – 1 uur en 20 minuten
 • Ex06b beoordeling – Inspectie en onderhoud van IS-apparatuur – 65 minuten

Zoek een centrum

Vind uw dichtstbijzijnde gelicentieerde CompEx-centrum en krijg volledige contactgegevens met behulp van onze eenvoudige kaartfaciliteit.

Certificering behouden

Het behalen van de kerncompetentie van CompEx is essentieel voor beoefenaars die in potentieel explosieve omgevingen werken, maar de competentie moet behouden blijven na certificering.

Kennisbank

Het CompEx-hulpbronnencentrum biedt alle essentiële formulieren, documentatie en downloads die u mogelijk nodig hebt voor CompEx-training en -registratie

Toepasselijke industrieën:

Terug naar de top van de pagina