pagina hoofd

Fundering plus (ExF+)

Een inleiding in potentieel explosieve atmosferen.

Fundering plus (ExF+)

De CompEx Foundation plus-kwalificatie is een alternatief voor de CompEx Foundation-kwalificatie. Deze cursus omvat dezelfde theorie, maar omvat ook praktische training waarmee kandidaten de juiste technieken kunnen leren voor het doorvoeren en afsluiten van laagspanningskabels op gevaarlijke locaties.

Deelnemers

Deze kwalificatie is geschikt voor elektrotechnici of instrumentatietechnici die nieuw zijn in het werken in gevaarlijke gebieden, stagiairs en recent gekwalificeerde technici die hun kennis van veilig werken in gevaarlijke gebieden willen ontwikkelen.

Met zijn praktische element is de CompEx Foundation Plus-kwalificatie ideaal voor diegenen die de kwalificatie Ex01-Ex04 Gas en Dampen overwegen, die een aantal praktische beoordelingen omvat.

Toelatingseisen:

Basis handvaardigheden.

Duur

Ongeveer 2 dagen, afhankelijk van de opleidingsaanbieder.

Bezorging

  • Deze cursus bevat zowel theoretische als praktische elementen.
  • Begeleid leren: 10-14 uur.

De Foundation Plus-kwalificatie biedt kandidaten een basiskennis van de voorschriften, richtlijnen en normen die verband houden met gevaarlijke locaties.

Deze cursus geeft een overzicht van waar gassen, dampen of stof mogelijk een explosieve of ontvlambare atmosfeer kunnen creëren, hoe gevaarlijke gebieden worden geclassificeerd, de veilige werkmethoden die moeten worden gevolgd en de basisbeschermingsconcepten die worden gebruikt voor het certificeren van Ex-apparatuur.

De cursus maakt gebruik van een combinatie van theoretisch en toegepast leren, inclusief het correct identificeren, installeren en beëindigen van gecertificeerde Ex-kabelwartels en -geleiders. Dit praktische element houdt in dat de kwalificatie in de eerste plaats gericht is op technisch personeel die hun vaardigheden willen ontwikkelen alvorens meer technische CompEx-kwalificaties te gaan volgen.

Belangrijkste leerdoelen

Kandidaten die de CompEx Foundation Plus-kwalificatie met succes voltooien, kunnen:

  • Identificeer de juiste nationale voorschriften, richtlijnen en IEC-normen die betrekking hebben op gevaarlijke gebieden.
  • Demonstreer een basiskennis van de belangrijkste beschermingsconcepten, categorieën en beschermingsniveaus die van toepassing zijn op apparatuur die is gecertificeerd voor gebruik in gevaarlijke gebieden.
  • Herken de elementen waaruit een gevaarlijke atmosfeer bestaat en de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen.
  • Identificeer de juiste descriptoren die worden gebruikt voor criteria die een gevaarlijke gas-, damp- of stoflocatie classificeren.

Via het praktijkexamen kunnen kandidaten:

  • Selecteer de juiste Ex-kabelwartels die tijdens de beoordeling moeten worden geïnstalleerd.
  • Demonstreer het vermogen om gecertificeerde Ex-wartels correct te installeren op gepantserde en niet-gepantserde laagspanningskabels met behulp van geschikt gereedschap.
  • Demonstreer het vermogen om laagspanningskabelgeleiders correct af te sluiten in een behuizing met behulp van de juiste gereedschappen.

Kwalificatiegegevens

Succesvolle kandidaten ontvangen een internationaal erkend CompEx-certificaat voor Foundation Plus in Hazardous Awareness.

Beoordeling:

Toetsing vindt plaats aan de hand van een praktijktoets en een online tentamen.

Online examen:

Kandidaten moeten een meerkeuze online examen afleggen. Dit examen bestaat uit 30 vragen die in 45 minuten worden beantwoord.

Praktijkbeoordeling:

Kandidaten moeten een installatiebeoordeling voltooien waarbij ze één SWA/SWB-kabel en één niet-gepantserde kabel moeten doorvoeren en aansluiten in een behuizing (duur 1.5 uur).

Zoek een centrum

Vind uw dichtstbijzijnde gelicentieerde CompEx-centrum en krijg volledige contactgegevens met behulp van onze eenvoudige kaartfaciliteit.

Certificering behouden

Het behalen van de kerncompetentie van CompEx is essentieel voor beoefenaars die in potentieel explosieve omgevingen werken, maar de competentie moet behouden blijven na certificering.

Kennisbank

Het CompEx-hulpbronnencentrum biedt alle essentiële formulieren, documentatie en downloads die u mogelijk nodig hebt voor CompEx-training en -registratie

Toepasselijke industrieën:

Terug naar de top van de pagina