pagina hoofd

Fundering (ExF)

Slim worden met ExF.

Fundering (ExF)

De CompEx Foundation-kwalificatie is ontworpen om een ​​introductie te bieden in potentieel explosieve of ontvlambare omgevingen waar gassen, dampen en stof een gevaarlijke atmosfeer kunnen vormen.

Deelnemers

Deze kwalificatie is geschikt voor niet-technisch personeel dat kennis van de basis Ex-principes nodig heeft, en voor recent gekwalificeerde technici die hun kennis willen ontwikkelen voordat ze meer technische CompEx-kwalificaties gaan uitvoeren.

Toelatingseisen:

Er zijn geen toelatingseisen voor deze cursus.

Duur

Afhankelijk van de opleidingsaanbieder 1.5 of 2 dagen.

Bezorging

  • Alleen theorie, geen praktische elementen
  • Begeleid leren: 6 – 10 uur

De cursus Ex F CompEx Foundation biedt kandidaten inzicht in de voorschriften, richtlijnen en normen die verband houden met locaties met gevaarlijke atmosferen.

Kandidaten krijgen een overzicht van de classificatie van gevaarlijke gebieden, veilige werkmethoden en basisbeschermingsconcepten die worden gebruikt voor het certificeren van Ex-apparatuur.

Deze cursus is uitsluitend bedoeld voor theorie en is geschikt voor technisch en niet-technisch personeel die een basiskennis van gevaarlijke werkgebieden nodig hebben, of die hun kennis willen ontwikkelen alvorens meer technische CompEx-kwalificaties te behalen.

Belangrijkste leerdoelen

Kandidaten die de CompEx Foundation-kwalificatie met succes voltooien, kunnen:

  • Identificeer de juiste nationale voorschriften, richtlijnen en IEC-normen die betrekking hebben op gevaarlijke gebieden.
  • Demonstreer een basiskennis van de belangrijkste beschermingsconcepten, categorieën en beschermingsniveaus die van toepassing zijn op apparatuur die is gecertificeerd voor gebruik in gevaarlijke gebieden.
  • Herken de elementen waaruit een gevaarlijke atmosfeer bestaat en de vereiste voorzorgsmaatregelen.
  • Identificeer de juiste descriptoren die worden gebruikt voor criteria die een gevaarlijke gas-, damp- of stoflocatie classificeren.

Kwalificatiegegevens

Succesvolle kandidaten ontvangen een internationaal erkend CompEx-certificaat voor Foundation in Hazardous Awareness.

Beoordeling:

Online examen

Kandidaten moeten een meerkeuzeexamen afleggen dat bestaat uit 30 vragen die in 45 minuten worden beantwoord.

Dit online theorie-examen wordt afgenomen in een opleidingscentrum of kan op afstand worden afgelegd via sommige CompEx-centra op afspraak.

Zoek een centrum

Vind uw dichtstbijzijnde gelicentieerde CompEx-centrum en krijg volledige contactgegevens met behulp van onze eenvoudige kaartfaciliteit.

Certificering behouden

Het behalen van de kerncompetentie van CompEx is essentieel voor beoefenaars die in potentieel explosieve omgevingen werken, maar de competentie moet behouden blijven na certificering.

Kennisbank

Het CompEx-hulpbronnencentrum biedt alle essentiële formulieren, documentatie en downloads die u mogelijk nodig hebt voor CompEx-training en -registratie

Registreer uw interesse

Van veiligere werkomstandigheden tot het beschermen van de reputatie van uw bedrijf, iedereen is veiliger gecertificeerd. Vul uw gegevens in om meer te weten te komen over onze ExF Foundation-kwalificatie.

    Toepasselijke industrieën:

    Terug naar de top van de pagina